Ράμματα

Mη απορροφήσιμο χειρουργικό ράμμα POLYESTER 4.0 μήκους 45cm με βελόνα 12mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου (5612). Χρησιμοποιείται για την συγκράτηση σε επαφή και την σύγκλιση…

Polyester 4.0 - 1,80€

Ράμμα μονόκλωνο με βελόνα κόπτουσα 3/8 του κύκλου για εύκολη διέλευση μέσα από τον ιστό. Συνθετικό για ελάχιστη ιστική αντίδραση. Απορροφήσιμο μέσω υδρόλυσης, ολοκληρώνεται μεταξύ…

Monocryl 3.0 - 5.00€

Ράμματα πολυγλακτίνης NEOSORB PGLA 3/0 μήκους 75cm με βελόνα 19mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου (N633). Ενδείκνυνται για συγκράτηση σε επαφή ή/και σύγκλιση μαλακών ιστών, σε…

PGLA 3.0 - 2,20€

Το μονόκλωνο μη απορροφήσιμο ράμμα POLYAMID με τριγωνική βελόνα κόπτουσα μπορεί γενικώς να χρησιμοποιηθεί για την συμπλησίαση ,συγκράτηση σε επαφή ή/και σύγκλιση μαλακών ιστών αλλά…

Polyamid 2.0 - 1,50€

Συνθετικό απορροφούμενο χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού οξέος PGA χωρίς βελόνα μήκους 75mm. Χρησιμοποιείται για την συγκράτηση σε επαφή και τη σύγκλιση μαλακών ιστών, ακόμη και σε…

PGA 0 χωρίς βελόνα 180cm - 2,10€

Συνθετικό απορροφούμενο χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού οξέος PGA 5.0 μήκους 75mm. Χρησιμοποιείται για την συγκράτηση σε επαφή και τη σύγκλιση μαλακών ιστών, ακόμη και σε οφθαλμολογικές…

PGA 5.0 16mm - 2,00€

Συνθετικό απορροφούμενο χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού οξέος PGA 4.0 μήκους 75mm. Χρησιμοποιείται για την συγκράτηση σε επαφή και τη σύγκλιση μαλακών ιστών, ακόμη και σε οφθαλμολογικές…

PGA 4.0 - 2,20€

Συνθετικό απορροφούμενο χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού οξέος PGA 3.0 μήκους 75mm. Χρησιμοποιείται για την συγκράτηση σε επαφή και τη σύγκλιση μαλακών ιστών, ακόμη και σε οφθαλμολογικές…

PGA 3.0 - 2,20€