Ενδοδοντία

∆ΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΛΥΣΜΟΥΣ • Προετοιμάζει και καθαρίζει - ιδανικό διάλυμα διακλυσμών για χήληση και απομάκρυνση των οδοντινικών ξεσμάτων (smear layer). • Δεν περιέχει υπεροξείδιο διάλυμα…

15,00€

Κώνοι γουταπέρκας VDW. Από φυσική γουταπέρκα σε κωνικότητες 02/ 04/ 06 και μεγέθη 15-80 μεμονομένα ή σετ. Κουτί 120 τεμαχίων ή 60 τεμαχίων ανάλογα την…

6,00€

Κουτί 200 τεμαχίων σε μεγέθη 15-40 'η 120 τεμαχίων σε μεγέθη 45-80.

5,00€

Το υδροξείδιο του ασβεστίου έχει χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια για τη θεραπεία μολυσμένων ριζικών σωληνών. Ο κώνος Calcium Hydroxide Plus Point είναι έτοιμος για χρήση.…

17,00

• Ακτινοσκιεροί. • Σκληροί αλλά ευλύγιστοι αρκετά για να ακολουθούν τις καμπύλες του σωλήνα. • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων. • Εξαιρετική ιστοσυμβατότητα. • Απόλυτα υγιεινοί.• Πλήρως…

13,00