ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ TOP COLOR

13,00

• Ακτινοσκιεροί. • Σκληροί αλλά ευλύγιστοι αρκετά για να ακολουθούν τις καμπύλες του σωλήνα. • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων. 
• Εξαιρετική ιστοσυμβατότητα. • Απόλυτα υγιεινοί.• Πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή σύμφωνα με τους κανονισμούς MDA και GMP σε νέο μήκος 30mm.