Είδη Φυσικοθεραπείας

Ηλεκτρόδια με καλώδιο 32Φ- 4 Τεμάχια.

2,40€

Ηλεκτρόδια με καλώδιο 50mm x 50mm- 4 Τεμάχια.

2,60€