Κώνοι χάρτου έγχρωμοι BECHT, Γερμανίας

5,00€

Κουτί 200 τεμαχίων σε μεγέθη 15-40 'η 120 τεμαχίων σε μεγέθη 45-80.