Ράμμα Polyester 4.0 Medipac

Polyester 4.0 - 1,80€

Mη απορροφήσιμο χειρουργικό ράμμα POLYESTER 4.0 μήκους 45cm με βελόνα 12mm κόπτουσα 3/8 του κύκλου (5612). Χρησιμοποιείται για την συγκράτηση σε επαφή και την σύγκλιση μαλακών ιστών, ακόμη και σε καρδιαγγειακές, νευρολογικές και οφθαλμολογικές επεμβάσεις.

Η εφαρμογή προκαλεί αρχικά μικρή φλεγμονώδη αντίδραση των ιστών, χαρακτηριστική της αντίδρασης σε ξένο σώμα που ακολουθείται από σταδιακή δημιουργία κάψας συνδετικού ιστού γύρω από το ράμμα. Τα ράμματα POLYESTER δεν απορροφούνται και δεν υφίστανται απώλεια της αντοχής τους λόγω υδρόλυσης in vivo.

Παράγεται στην Ελλάδα από την Medipac