Ράμμα απορροφούμενο PGA χωρίς βελόνα Medipac

PGA 0 χωρίς βελόνα 180cm - 2,10€

PGA 1 χωρίς βελόνα 150cm - 2,70€

PGA 2.0 χωρίς βελόνα 150cm - 2,40€

PGA 2.0 χωρίς βελόνα 180cm - 2,55€

PGA 3.0 χωρίς βελόνα 150cm - 2,30€

Συνθετικό απορροφούμενο χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού οξέος PGA χωρίς βελόνα  μήκους 75mm. Χρησιμοποιείται για την συγκράτηση σε επαφή και τη σύγκλιση μαλακών ιστών, ακόμη και σε οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Δεν ενδείκνυται για χρήση σε καρδιαγγειακές και νευρολογικές επεμβάσεις.

Μετά την εμφύτευση του ράμματος παρατηρείται μία μέτρια τοπική φλεγμονή των ιστών,που ακολουθείται από σταδιακή εγκύστωση του σε ινώδη συνδετικό ιστό. Ακολουθεί σταδιακή απώλεια της αντοχής και της μάζας του ράμματος λόγω της απορρόφησης του με τη βοήθεια του μηχανισμού υδρόλυσης κατά την οποία το πολυμερές διασπάται σε γλυκολικό οξύ το οποίο απορροφάται και υφίσταται μεταβολισμό από σώμα σε σώμα. Κατά την απορρόφηση του ράμματος PGA αρχικά παρατηρείται απώλεια της αντοχής του χωρίς σημαντική απώλεια της μάζας του. Το ράμμα PGA διαθέτει παραμένουσα αντοχή μεγαλύτερη του 75% της απαίτησης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας από την εμφύτευση του και πάνω από 35% περίπου στο τέλος της τρίτης εβδομάδας. Η απορρόφηση του ράμματος ολοκληρώνεται σε διάστημα 50 – 90 ημερών. 

Διαθέσιμο σε:

  • 0/0 180cm (915)
  • 1/0 150cm (906)
  • 1/0 180cm (916)
  • 2/0 150cm (904)
  • 2/0 180cm (914)
  • 3/0 150cm (903)

Παράγονται στην Ελλάδα απο την Medipac