Εγλυφίδες διαμαντέ DICA, airotor και γωνιακής, αδρές, μεσαίας αδρότητας, λείανσης και ταχείας κοπής (tornado). Dendia Werk, Αυστρίας.

2,00

Εγλυφίδες διαμαντέ DICA, airotor και γωνιακής, αδρές, μεσαίας αδρότητας, λείανσης και ταχείας κοπής (tornado). Dendia Werk, Αυστρίας.