Ρολό Αποστειρώσης ΑΠΛΟ

50mm x200m - 9,50€

75mm x 200m - 14,50€

100mm x 200m - 19,00€

150mm x 200m - 29,00€

200mm x 200m - 38,00€

250mm x 200m - 48,00€