Κοχλιάριο οδοντίνης

9,50€

Κοχλιάριο οδοντίνης

EXCAVATOR 134/12

HONOR - MADE IN JAPAN